BREXIT

(update december 2019)

 

Gelet op de huidige onzekerheden rond de Brexit en de onmogelijkheid om in dit stadium te weten welk scenario van toepassing zal zijn, is het mogelijk dat de informatie op deze website in functie van de politieke gebeurtenissen zal evolueren.

 

Op 28 oktober 2019 ging Europa akkoord met een verlenging van de onderhandelingen over de Brexit tot 31 januari 2020. Er is tijd tot 31 december 2020 om een akkoord te bereiken. Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft wel de mogelijkheid om vroeger uit de Europese Unie (EU) te  stappen als het eerder klaar is (goedkeuring van het Britse parlement verwacht na de verkiezingen van 12 december 2019).

 

DE EU en het VK hebben daarna tijd tot  31 december 2020 (overgangsfase) om tot een nieuwe samenwerking te komen.

 

Akkoord over de terugtrekking

Indien er een akkoord is over de terugtrekking tegen 31 januari 2020, zal er een overgangsfase plaatsvinden tot eind 2020, waarin alle EU-wetten en -regels in het Verenigd Koninkrijk van toepassing blijven. Deze overgangsfase kan, indien nodig, eenmalig met twee jaar worden verlengd.

 

Geen akkoord over de terugtrekking

De voorlopige Brexit-overeenkomst werd nog niet door het Britse parlement goedgekeurd. Dit zou pas mogelijk zijn na de verkiezingen van 12 december 2019. Ondertussen blijven in België de federale regering en de regeringen van de deelgebieden, de bedrijven en de burgers zich voorbereiden op alle scenario's, inclusief een mogelijke ‘no-deal’.

 

Ondernemingen die transport organiseren van of naar het VK moeten zich voorbereiden zodat er, bij een eventuele ‘no-deal’ Brexit, zo weinig mogelijk verstoringen zijn. 

 

Ook personen, die wensen te reizen tussen het VK en België, moeten rekening houden met enkele wijzigingen (zie hieronder bij praktische informatie voor reizigers).

 

Informatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer

Scheepvaart

Het EU recht voorziet in een reeks rechten voor passagiers, onder andere voor passagiers van schepen. Deze rechten hebben betrekking op informatie, vergoeding en omleiding, compensatie, bijstand en zorg, verhaalrecht en speciale rechten voor personen met een handicap en met beperkte mobiliteit.
Vanaf de terugtrekkingsdatum zijn EU-passagiersrechten mogelijk niet langer van toepassing op reizen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, of kunnen deze worden beperkt.

 

Scheepspassagiersrechten in afwachting van Brexit-regelgeving:

 

EU - passagiersrechten voor schepen blijven van toepassing waar
(i) de inschepingshaven ligt in de EU-27; of
(ii) de inschepingshaven zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt; indien de inschepingshaven zich in de EU-27 bevindt en de dienst wordt geëxploiteerd door een op het grondgebied van een lidstaat gevestigde vervoerder die passagiersvervoerdiensten aanbiedt van of naar een lid Staat ("Union carrier").

 

Reizigers moeten zich ervan bewust zijn dat, afhankelijk van de gekozen vervoerder, EU-passagiersrechten mogelijk niet langer van toepassing zijn op reizen naar de EU.

 

Wat cruisepassagiers betreft, blijft de huidige EU-passagiersrechten van toepassing indien de inschepingshaven zich in een lidstaat bevindt.

 

Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee en de binnenwateren reizen, PB L 334 van 17.12.2010, p. 1.

 

Luchtvaart

De gevolgen van de Brexit voor de luchtvaart

 Regulation (EU) 2019/494 - certain aspects of aviation safety (PDF, 227.98 KB)

 Regulation (EU) 2019/502 - common rules ensuring basic air connectivity (PDF, 526.83 KB)

 

Passagiersrechten

De passagiersrechten kunnen niet langer toegepast worden op de vluchten uitgevoerd door een niet-Europese luchtvaartmaatschappij vertrekkend vanaf een Britse luchthaven en met een luchthaven in de EU als bestemming (volgens Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten). 
 
 
Deze Verordening blijft echter nog steeds van toepassing bij:
  • vluchten uitgevoerd door een communautaire luchtvaartmaatschappij die vertrekken vanop een luchthaven in het Verenigd Koninkrijk met als bestemming een luchthaven in de EU;
  • vluchten uitgevoerd door gelijk welke luchtvaartmaatschappij vanuit de EU naar een luchthaven in het Verenigd Koninkrijk.

 

Transitvisum

Vanaf de dag dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat (“Brexit”) zullen bepaalde passagiers die reizen vanuit een niet-EU land naar het Verenigd Koninkrijk via een EU-luchthaven in sommige gevallen een luchthaventransitvisum nodig hebben. 
Voor meer informatie kan u de volgende website raadplegen: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Luchthavent...

 

Wegvervoer

Wat gebeurt er met het goederenvervoer- en personenvervoer voor rekening van derden?

Het goederenvervoer voor rekening van derden van / naar / door het Verenigd Koninkrijk blijft tot 31/07/2020 verder toegelaten onder dekking van een communautaire vervoersvergunning. Ook het cabotagevervoer in het Verenigd Koninkrijk blijft na de Brexit nog toegelaten en dit onder dezelfde voorwaarden als in de EU-lidstaten. 


Dit geldt eveneens voor het geregeld personenvervoer.


De Contingency-verordening (loopt t.e.m. 31 juli 2020) vrijwaart  dus de basisconnectiviteit inzake wegvervoer (goederenvervoer, geregeld personenvervoer , cabotage) tussen het UK en de EU op voorwaarde van reciprociteit. Vervoerondernemingen hoeven dus voorlopig geen ECMT-vergunningen aan te vragen om vervoer naar het Verenigd Koninkrijk te verrichten.


Wat het ongeregeld personenvervoer betreft zullen de autocarreizen onder het regime van de Interbus-overeenkomst vallen.  Dit houdt in dat quasi al het ongeregeld vervoer verder zal kunnen verricht worden onder dekking van een communautaire vervoersvergunning.  In de plaats van het EU-reisblad zal dan echter gebruik moeten worden gemaakt van het Interbus-reisblad.

 

 

Rijbewijs

De gevolgen van de brexit op het rijbewijs

 

Inschrijving van voertuigen

 De gevolgen van de Brexit op de inschrijving (PDF, 198.1 KB)

 

Praktische informatie voor reizigers (controle douane, paspoort, gezondheid, passagiersrechten, …)

Gedetailleerde praktische informatie over alle aspecten die te maken hebben met reizen tussen het VK en België zijn opgenomen in volgend document van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/travelling_en_0.pdf

 

 

Nuttige links

Reizen tussen het VK en de EU bij een “no deal”:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_1_travel_nl_final.pdf

Europese Commissie

FOD Economie

Douane