Luchtvaart: Nieuwe brochure over uitdrukking ‘Hold short of runway’

Weet u wat de uitdrukking ‘Hold short of runway’ betekent in de luchtvaartwereld? Ook voor piloten is dat niet altijd duidelijk. Deze instructie veroorzaakt moeilijkheden binnen de luchtvaartgemeenschap en zorgt voor enkele misverstanden. Het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) heeft net een nieuwe informatiebrochure gepubliceerd om dit probleem te verhelpen.  De brochure maakt deel uit van de veiligheidscampagne (‘Safety Promotion’) van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA).  

 

Nieuwe brochure voor luchtvaartgemeenschap  

Een van de taken van het DGLV is het Belgische luchtruim monitoren en controleren. Ze werkt voortdurend aan de verbetering daarvan met voorstellen voor constructieve oplossingen in overleg met de andere organisaties in de luchtvaartgemeenschap.  

 

In die context en door communicatieproblemen tussen de piloten en de verkeerstorens van de Belgische luchthavens verspreidt het DGLV de brochure over de betekenis van de uitdrukking ‘Hold short of runway’. Het doel? De definitie ophelderen en toekomstige ongevallen vermijden. Sinds 2017 zijn er in België namelijk veertien ongevallen gebeurd nadat die uitdrukking werd gebruikt. De oorzaak? De miskenning van de betekenis hoewel het een instructie in overeenstemming met de regels van de ICAO is.  

 

Een belangrijke uitdrukking  

In 2015 was daarover al een informatiebrochure over luchtvaartveiligheid verschenen, maar sindsdien hebben zich meerdere incidenten voorgedaan.  

  

De drie voorbeelden in de nieuwe brochure laten zien dat het verkeerde begrip van de instructie ‘Hold short of runway’ in beide gevallen deed veronderstellen in actie te mogen komen. Dat zette de piloten ertoe aan om op te stijgen terwijl de verkeerstoren vroeg om op de grond blijven. Het correct begrip van deze instructie is dus van groot belang.  

 

Opheldering: wat betekent ‘Hold short of runway’?  

Het DGLV en skeyes willen de betekenis van ‘Hold short of runway XX’ in herinnering brengen en het belang ervan benadrukken. De uitdrukking betekent: niet dichterbij staan dan de wachtpositie van baan XX. De zin ‘Hold short of runway’ wordt dus gebruikt om het opstijgen te beperken.  

 

De instructie wordt met andere woorden nooit gebruikt in combinatie met een uitlijningsinstructie op de baan. Wanneer een piloot het woord ‘hold’ hoort, moet hij dus nooit veronderstellen dat hij zich moet voorbereiden om op te stijgen. In het tegenovergestelde geval zal de ATC (Luchtverkeersleiding) de instructie ‘Line up (and wait)’ gebruiken.   

 

Bekijk de brochure van het DGLV voor meer info.