Nieuwe participatieve aanpak binnen de Belgische pleziervaart- en watersportsector

De Belgische pleziervaart- en watersportsector heeft een gevarieerd aanbod en een goed ontwikkelde infrastructuur, al is er altijd ruimte voor verbetering. Daarom gaan we in dialoog met de sector om vervolgens een actieplan samen te stellen om de pleziervaart- en watersportsector verder te ontwikkelen en te verbeteren in België. Op basis van een participatieve aanpak en aan de hand van een aantal gerichte acties trachten we deze sector met veel potentieel een boost te geven!  

 

De grote watersport- en pleziervaartenquête  

Begin april zetten we een eerste stap en lanceerden we de enquête ‘Samen het water op’. Het doel van dit onderzoek was tweeledig: enerzijds gingen we op zoek naar hoe we mensen warm kunnen maken voor pleziervaart en watersport; anderzijds wilden we de behoeftes van actieve pleziervaarders en watersporters beter in kaart brengen. Zowel de brede bevolking als de pleziervaart- en watersportsector konden de enquête invullen. We verwerken momenteel de resultaten en kijken ernaar uit om in de loop van de maand juni onze conclusies te delen! 

 

De digitale ideeënbus   

Wie heeft deelgenomen aan de enquête, weet dat de laatste vraag polste naar ideeën en suggesties met betrekking tot pleziervaart en watersport in België. Met die antwoorden gaan we nu aan de slag, maar ook ideeën die pas na de enquête te binnen schieten, horen we graag!  

 

Daarom lanceren we de digitale ideeënbus, waarin zowel de pleziervaart- en watersportclubs als de federaties hun voorstellen kunnen insturen. Zo creëren we een centraal vertrekpunt om samen en in dialoog voorstellen uit te werken. 

 

Dien HIER je voorstel in.

 

En verder?   

Op basis van de resultaten van de enquête en de input van de digitale ideeënbus, zullen we tijdens de zomermaanden een actieplan voorstellen om de pleziervaart en watersporten in het najaar verder in de schijnwerpers te zetten. Daarbij mikken we op een globale aanpak en zetten we opnieuw in op samenwerking met de sector. 

 

Blijf op de hoogte via onze website.