De schrapping van de kentekenplaat

Indien U niet meer in het bezit bent van uw voertuig en U bent ook niet van plan een ander voertuig in te schrijven, stuur dan uw kentekenplaat ter schrapping terug naar de Schrappingdienst.  Dit geldt eveneens indien U veranderd bent van een oud model kentekenplaat naar een Europees model: U vermeldde uw oud kenteken op het aanvraagformulier tot inschrijving en U ontving een sticker in de verpakking van de nieuwe kentekenplaat. De verkeersbelasting blijft verschuldigd zolang de kentekenplaat niet geschrapt is.

In geval van uitwissing van het voertuig ontvangt u een uitwissingsbericht per post en heeft u 4 maanden de tijd om:

 • hetzij de kentekenplaat ter schrapping over te maken aan de Schrappingdienst
 • hetzij een ander voertuig in te schrijven onder deze kentekenplaat indien het een kentekenplaat van Europees formaat betreft (7 karakters)
 • indien het een Belgische kentekenplaat betreft (5 of 6 karakters), de kentekenplaat te bezorgen bij de Schrappingdienst ter schrapping. Een kentekenplaat van dit formaat kan niet herbruikt worden voor inschrijving van een ander voertuig.

Indien U deze periode niet respecteert zal er een pro-justitia opgesteld worden door de DIV wegens het niet tijdig terugsturen van de kentekenplaat.

Enkel de officiële kentekenplaat (deze voorzien van een stempel en die normaal gezien achteraan de wagen bevestigd is) wordt aanvaard voor schrapping.

Praktisch gezien, om de schrapping van uw kentekenplaat te vragen, moet U

 • de kentekenplaat van het oude model voorzien van de sticker (versozijde!) die U ontving in de verpakking van de nieuwe kentekenplaat: deponeer deze rechtstreeks in de rode brievenbus van bpost, zonder verpakking;
 • in alle andere gevallen: kentekenplaat oud model zonder sticker, kentekenplaat Europees model:
  • hetzij uw officiële kentekenplaat, zonder verpakking, afgeven in een kantoor van bpost of een postpunt;
  • hetzij uw officiële kentekenplaat, zonder verpakking, deponeren in een daartoe voorziene bus bij de loketten en antennes van de DIV. De DIV voert vanaf 1/11/2013 geen schrappingen meer uit aan hun loketten. De kentekenplaten worden nadien aan de Schrappingdienst overgemaakt.

* Opgelet: de bussen in de provinciale antennes zijn slechts toegankelijk tijdens de openingsuren. 
bpost deelde ons mee dat er niet gefrankeerde kentekenplaten van Europees model op een niet reglementaire manier gedeponeerd worden in de rode brievenbussen… Veel mensen deponeren deze nieuwe kentekenplaten op de manier die enkel toegelaten is voor de kentekenplaten oud model voorzien van de desbetreffende sticker…

Sinds 30/03/2015 bewaart bpost deze niet gefrankeerde kentekenplaten Europees model zonder ze te schrappen en stuurt een brief naar de titularis waarbij hun volgende procedure uitgelegd wordt:

 • hetzij biedt de titularis zich aan in een kantoor van bpost met de ontvangen brief (kost van de regularisatie: €9,75). De kentekenplaat wordt vervolgens geschrapt op datum van de reële ontvangst bij bpost (in het algemeen, de werkdag volgend op het deponeren van de kentekenplaat in de rode brievenbus);
 • hetzij stuurt bpost de kentekenplaat nogmaals op naar de titularis: deze laatste nam contact op met de klantendienst van bpost op het nummer 0800/96 005. Hij heeft dan de keuze om de kentekenplaat gratis op te halen in een van de 10 hiertoe bevoegde postkantoren, of om deze (tegen een vergoeding van €13,5) thuis te laten leveren.
  NB: de recuperatie van de kentekenplaat kan enkele dagen tot weken in beslag nemen.

In al de gevallen van niet gefrankeerde kentekenplaten Europees model waarbij bpost een brief verstuurde naar de titularis, heeft het geen zin om de DIV te contacteren, of om naar de loketten van de DIV te komen. De kentekenplaat bevindt zich bij bpost. De verkeersbelasting blijft verschuldigd zolang de kentekenplaat niet geschrapt is.

Indien u niet meer in het bezit bent van uw kentekenplaat moet u naar de politie gaan om een origineel attest van aangifte van onvrijwillige buiten bezitstelling te laten opmaken. De politie zal de kentekenplaat seinen waardoor een automatische schrapping gebeurt, dus zonder fysieke tussenkomst van de DIV. Uw kentekenplaat wordt uit het repertorium geschrapt op datum van de seining door de politie! Het attest van onvrijwillige buiten bezitstelling, dat u overhandigd wordt door de politie, moet NIET verstuurd worden naar de DIV. U dient dit te bewaren tot dat u het attest van schrapping ontvangen heeft en de verkeersbelasting geregeld is.

In alle gevallen ontvangt u via de post een attest van schrapping dat u aan uw verzekeraar kunt overmaken.

Wees aandachtig voor de ontvangst van dit bericht van schrapping zodat u er zeker van kunt zijn dat ofwel de kentekenplaat goed door de Schrappingdienst ontvangen werd, ofwel de schrapping op basis van een attest werd uitgevoerd.
Dit bericht is het bewijs dat uw kentekenplaat daadwerkelijk geschrapt is. Als u na een maand nog steeds geen bericht ontvangen hebt, moet u contact opnemen met de DIV om een duplicaat van het bericht van schrapping te verkrijgen.

U kan ook de status van uw kentekenplaat raadplegen op onze website : zie "Mijn wagen, mijn plaat".
U geeft uw kentekennummer in en klikt op "status opvragen" waar u kan zien of de kentekenplaat nog in status "ingeschreven" of "geschrapt" staat.