Informatie voor de gemeentes

Opleiding rijbewijzen

De Dienst Rijbewijzen organiseert voor de gemeentebesturen opleidingen over de regelgeving m.b.t. de rijbewijzen. Deze opleidingen worden naargelang de behandelde materies gedurende een volledige of een halve dag aan groepen van ongeveer 20 personen gegeven. De gemeenten die hiervoor belangstelling hebben zullen, zo nodig, zich met andere gemeenten moeten groeperen om dit aantal deelnemers te benaderen. De opleidingen zullen plaatsvinden in de lokalen van de organiserende gemeente of, naargelang het geval, in onze lokalen in Brussel.

Deze opleidingen zijn gratis, maar wij vragen om, wanneer een opleiding in een gemeente gegeven wordt, te voorzien in een zaal die uitgerust is met een projectiesysteem voor laptop en in een klein middagmaal (een sandwich) voor de lesgever wanneer de opleiding een volledige dag duurt.

De gemeenten die belangstelling hebben voor de organisatie van dergelijke opleidingen kunnen dit bij onze dienst aanvragen. Aangezien onze dienst niet meer dan 2 sessies per maand kan organiseren, mag men zich verwachten aan een zekere wachttijd om aan al de aanvragen te voldoen.