Landbouw voertuigen

  • BREXIT : Toepassing van verordening (EU)  2019/26 (PDF, 189.62 KB) betreffende de typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
  • Nota betreffende de toepassing in België van de Verordening (EU) nr.  167/2013 (PDF, 1.02 MB) inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen